Cenník

JADROVÉ VŔTANIE OTVOROV

Priemer otvoru

21-31 mm

42-52 mm

62-71 mm

82-92 mm

102-112 mm

122-127 mm

132 mm

142-152 mm

162-172 mm

181 mm

190-201 mm

225 mm

250mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

Murivo

0,50 €

0,60 €

0,70 €

0,76 €

1,00 €

1,13 €

1,19 €

1,26 €

1,33 €

1,49 €

1,56 €

1,76 €

1,99 €

2,26 €

3,22 €

4,22 €

5,01 €

7,90 €

9,19 €

Betón

0,80 €

0,86 €

0,93 €

0,96 €

1,16 €

1,29 €

1,36 €

1,39 €

1,46 €

1,66 €

1,99 €

2,12 €

2,46 €

2,76 €

3,92 €

5,15 €

6,11 €

9,62 €

11,22 €

Železobetón

0,86 €

0,96 €

1,00 €

1,10 €

1,33 €

1,46 €

1,53 €

1,56 €

1,63 €

1,86 €

2,09 €

2,29 €

2,59 €

2,92 €

4,05 €

5,31 €

6,31 €

9,96 €

11,62 €

Priemer otvoru

600 mm

650mm

700 mm

750 mm

800 mm

850 mm

900 mm

1000 mm

Murivo

10,00 €

11,60 €

13,17 €

14,85 €

16,66 €

18,57 €

20,55 €

24,92 €

Betón a železobetón

12,70 €

14,60 €

16,60 €

18,70 €

21,00 €

23,40 €

25,90 €

31,40 €

Cena je za 1 cm hĺbky vrtu. Prepočet kurzom: 1€ = 30,1260 Sk. Ceny sú uvedené bez DPH.
Pri väčšom objeme prác je možnosť poskytnutia zľavy.

Príklepové vŕtanie do prostého betónu:

-do priemeru 10 mm 10,95 €/bm (330,-Sk/bm)
-od 10 mm do 20 mm priemeru 23,24 €/bm (700,-Sk/bm)
-od 20 mm do 30 mm priemeru 36,51 €/bm (1100,-Sk/bm)

Ostatné náležitosti

1.Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj elektrickej energie 230 V a zdroj chladiacej vodyvo vzdialenosti max. 20m od vŕtaných otvorov.
2.Objednávateľ vytýči miesta otvorov a naznačí ich vodou nezmývateľnou farbou. V prípade nevytýčenia miesta otvorov sa čakanie na vytýčenie bude účtovať ako prestoj.
3.Zhotoviteľ neručí za statické posúdenie vŕtaných konštrukcií a za škody spôsobené vŕtaním (napr. poškodenie zabudovaných inštalácií, navlhnutie vŕtaného materiálu a blízkeho okolia).

Príplatky

1. Ceny sú stanovené pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výztuže max. 16 mm.
Pri hrubšej výstuži alebo oceľovom prvku zabudovanom v betóne sa k jednotkovej cene priráta suma 2,32 €/1 cm2 (70,-Sk/1 cm2) reznej plochy ocele.
2. Ak zdroj elektrickej energie zabezpečujeme vo vlastnej réžii, účtujeme za každú hodinu .
použitia el. generátora 8,30 € (250,-Sk).
3. Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,60 € /1 deň (500,-Sk/1 deň).
4. Príplatok 10% k jednotkovej cene pri šikmom vŕtaní.
5. Príplatok 20% k jednotkovej cene pri celkovom objeme prác menej ako 66,39 € (2 000,- Sk).
6. Príplatok 20% k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 42 cm.
7. Príplatok 15% k jednotkovej cene pre vrty vo výške nad 1,50 m + cena prenájmu plošiny.
8. Príplatok 20% k jednotkovej cene pri odsávaní chladiacej vody.
9. Kotva 1 €/1 kus (30,-Sk/1 kus).
10. Prestojné a pomocné práce 7,30 €/1 hod (220,-Sk/1 hod).
11. Dopravné náklady 0,37 €/km (11,-Sk/km).
12. V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu.

REZANIE STIEN

REZANIE ŽELEZOBETÓNU

-hr. panelu 80 mm 30,54 €/m (920,- Sk/m)
-hr. panelu 100 mm 37,51 €/m (1 130,- Sk/m)
-hr. panelu 150 mm 51,12 €/m (1 540,- Sk/m)
-hr. panelu 200 mm 76,35 €/m (2 300,- Sk/m)
-rozdelenie 1 ks panelu /1 dverný otvor 80/200 cm/ 49,79 €/m (1 500,- Sk/m)
-odvoz sute a uloženie na skládku /1 dverný otvor 80/200 cm/ 49,79 €/1 ks (1 500,- Sk/1 ks)

REZANIE MURIVA

-hr. steny 80 mm 9,96 €/m (300,- Sk/m)
-hr. steny 100 mm 12,28 €/m (370,- Sk/m)
-hr. steny 150 mm 16,60 €/m (500,- Sk/m)
-hr. steny 200 mm 25,23 €/m (760,- Sk/m)
-hr. steny 250 mm 31,53 €/m (950,- Sk/m)

-odvoz sute a uloženie na skládku /1 dverný otvor 80/200 cm/ 33,19 €/1 ks (1 000,- Sk/1 ks)

REZANIE DRÁŽOK A VYSEKANIE

pre elektrické káble, vodovodné potrubie, atd.

-do betónu 11,62 €/bm (350,-Sk/bm)
-do muriva 3,88 €/bm (117,-Sk/bm)

Scroll to Top